Intimate Portraits: Madness

13dec20:0021:30Intimate Portraits: Madness

Evenement Details

Kaarten om de voorstelling live bij te wonen, koopt u via de link onderaan.

Kaarten voor de livestream zijn te verkrijgen via de Facebookpagina van Café Belcampo.

 

Intimate Portraits is een reeks performances die maandelijks plaatsvindt. Tijdens deze avonden krijgt het publiek de kans om bijzondere dansvoorstellingen te zien die reflecteren op de melting pot van Amsterdammers. Elke avond duurt ongeveer een uur en bestaat in de meeste gevallen uit twee of drie stukken, die passen bij het thema van de avond.

 

Tappin-It Collective: VOETEN! en LOCO!

 

Tappin-It Collective is een dansgezelschap uit Amsterdam bestaande uit Doortje Peters, Robin Lie en Marnix Lenselink. Sinds de oprichting in 2015 maakten zij de voorstellingen NOSTALGIA!, Frankie Wants to Play, LOCO! en VOETEN! Ze speelden onder andere bij Delft Fringe, Hongerige Wolf, TapasTheater Amsterdam en op meer plekken. Ook werkten zij samen in verschillende muziek-, film- en performanceprojecten.

 

VOETEN!

Onze voeten kunnen dansen, stinken, op de vlucht slaan, springen, door de regen stampen, voetje vrijen, tegen het leven aanschoppen. Onze voeten hebben het maar zwaar, ze dragen ons de hele dag van hot naar her. Met onze voeten bewandelen we een pad langs alle gebeurtenissen die we het leven noemen. Van begin tot eind worden we geduwd door de almaar doortikkende tijd. Twee paar voeten ontmoeten elkaar in deze alledaagse chaos. Hoe verschillend hun levenspaden ook lijken, ze moeten wél dezelfde kant op. Maar wanneer en waarom komt die hele poppenkast van het leven uiteindelijk dan ten einde? VOETEN! is een poëtische en ritmische voorstelling over het voorbijgaan van tijd en het jezelf verplaatsen door die tijd. Over jong zijn en oud zijn en alles daartussenin, verbeeld in ´het leven van een voet´. In een combinatie van objecttheater, tap en percussie neemt Tappin-It Collective je mee op een beeldende en humoristische reis door hun voetenpoppenkast.

 

Duur: 25 minuten

Spelers: Robin Lie en Doortje Peters

Eindregie: Michael Helmerhorst

Leeftijd: 4+

Genre: objecttheater, dans, ritme

 

LOCO!

LOCO! is een explosieve dansvoorstelling over nauwelijks beheersbare neurosen en complete waanzin. Twee tapdansers ontladen hun overtollige energie in onaangepaste ritmes en gaan hierin op een zoektocht langs de vele definities van gekte en de absurditeit van alledaagse rituelen. Een unieke combinatie van moderne tap, percussie en bewegingstheater.

 

Duur: 30 minuten

Dansers: Doortje Peters, Robin Lie

Eindregie: Michael Helmerhorst

Genre: dans, ritme, mime

 

https://www.facebook.com/tappin.it.collective/

 

—–

 

Tickets for the performance (in person) can be purchased via the link down below.

Tickets for the livestream are available at Café Belcampo’s Facebook page.

 

Intimate Portraits is a series of performances that will take place on a monthly basis. During these evenings, the audience will have the opportunity to see special dance performances that reflect on the melting pot/salad bowl of Amsterdam residents. Each evening lasts about an hour and in most cases consists of two or three pieces that match the theme of the evening.

 

Tappin-It Collective: VOETEN! and LOCO!

 

Tappin-It Collective is a dance company from Amsterdam consisting of Doortje Peters, Robin Lie and Marnix Lenselink. Since its foundation in 2015, they have created the productions NOSTALGIA !, Frankie Wants to Play, LOCO! and VOETEN! They played at Delft Fringe, Hongerige Wolf, TapasTheater Amsterdam and more places. They also worked together in various music, film and performance projects.

 

VOETEN!

Our feet can dance, stink, run, jump, stamp through the rain, make love, kick life. Our feet have a hard time, they carry us from place to place all day long. With our feet we walk a path through all the events we call life. From start to finish we are pushed by the ticking time. Two pairs of feet meet in this everyday chaos. However different their life paths may seem, they must go in the same direction. But when and why does this whole puppet show of life eventually end? VOETEN! is a poetic and rhythmic performance about the passage of time and moving yourself through that time. About being young and old and everything in between, depicted in ’the life of a foot’. In a combination of object theater, tap and percussion, Tappin-It Collective takes you on a visual and humorous journey through their foot puppet cabinet.

 

Duration: 25 minutes

Dancers: Robin Lie and Doortje Peters

Director: Michael Helmerhorst

Age: 4+

Genre: object theater, dance, rhythm

 

LOCO!

LOCO! is an explosive dance performance about barely controllable neuroses and complete madness. Two tap dancers discharge their excess energy in inappropriate rhythms and go on a quest through the many definitions of madness and the absurdity of everyday rituals. A unique combination of modern tap, percussion and movement theater.

 

Duration: 30 minutes

Dancers: Doortje Peters, Robin Lie

Director: Michael Helmerhorst

Genre: dance, rhythm, mime

 

https://www.facebook.com/tappin.it.collective/

Meer

Tijd

13 december 2020 20:00 - 21:30(GMT-11:00)

Klik hier voor de tickets

Koop uw tickets hier