Ons Amsterdam: lezing 'De Overtoom' door Ralph Stuyver

24mrt20:0022:00Ons Amsterdam: lezing 'De Overtoom' door Ralph Stuyver

Evenement Details

De Overtoom heette vroeger de Heiligeweg, omdat hij leidde naar het Mirakel van Amsterdam. De straat dankt haar huidige naam aan een overtoom of overhaal op een dam die in 1515 tussen de Schinkel en de Kostverlorenwetering was aangelegd. Aan dit drukke kruispunt van water en wegen ontstonden herbergen, melkhuisjes, woningen, een wekelijkse markt en vertier. In de 18e eeuw kwamen langs de Overtoomseweg pleziertuinen, buitenhuizen, bierlokalen en zelfs theaters. Deze verdwenen vrijwel allemaal in de 19e eeuw om plaats te maken voor statige woonhuizen, winkels en bedrijven. Begin 20e eeuw werd de Overtoomsevaart gedempt en werden beide zijden bebouwd met woonhuizen van meestal vier verdiepingen. Deze woonhuizen staan er nog steeds, aangevuld met interessante, latere architectuur. De huidige Overtoom herbergt op bijna 2 kilometer lengte duizenden bewoners en honderd winkels.

Besproken wordt de stedelijke ontwikkeling, de waterontwikkeling (waarom is de Overtoom ontstaan en waarom is hij nog steeds actueel?), de sociale ontwikkeling (Overtoom was een buurtschap zoals bijvoorbeeld het Leidseplein nu), de industriële ontwikkeling (de belangrijkste industrieën waren langs de Overtoom) en de band met het Mirakel van Amsterdam.

Tickets te koop aan de deur: € 5,- of gratis voor OBA pashouders & Ons Amsterdam-leden
——
The Overtoom used to be called the Heiligeweg, because it led to the Miracle of Amsterdam. The street owes its current name to a overtoom or haul on a dam that was built in 1515 between the Schinkel and the Kostverlorenwetering. At this busy intersection of water and roads, inns, milk houses, homes, a weekly market and entertainment were created. In the 18th century, pleasure gardens, country houses, beer halls and even theaters came along the Overtoomseweg. Almost all of these disappeared in the 19th century to make way for stately homes, shops and businesses. At the beginning of the 20th century, the Overtoomsevaart was filled in and on both sides houses of mostly four storeys were built. These houses are still there, supplemented with interesting, later architecture. The current Overtoom accommodates thousands of residents and a hundred stores at a distance of almost 2 kilometers.

Discussed are urban development, water development (why did the Overtoom originate and why is it still up to date?), social development (Overtoom was a neighborhood such as Leidseplein today), industrial development (the most important industries were along the Overtoom ) and the band with the Miracle of Amsterdam.

Tickets at the door: € 5,-. Free for OBA pass holders & Ons Amsterdam members

Meer

Tijd

24 maart 2020 20:00 - 22:00(GMT+00:00)