november, 2020

22nov20:0021:30Intimate Portraits: Forever young20:00 - 21:30

Meer

Evenement Details

Intimate Portraits is een reeks performances die maandelijks plaatsvindt. Tijdens deze avonden krijgt het publiek de kans om bijzondere dansvoorstellingen te zien die reflecteren op de melting pot van Amsterdammers. Elke avond duurt ongeveer een uur en bestaat in de meeste gevallen uit twee of drie stukken, die passen bij het thema van de avond.

Deze maand:

  • Patricia Bardi & Alex Maguire
  • Liat Waysbort

 

– Première van een nieuwe Vocale Dans- en Muziek Performance door Patricia Bardi en Alex Maguire

Deze performance wordt voor het eerst getoond tijdens de Intimate Portraits Series. Dans- / stemkunstenaar Patricia Bardi en pianist Alex Maguire creëren voorstellingen die bruggen slaan en de grenzen tussen beweging, tekst, stem en muziek ontmantelen. Ze laten ruimte voor het onverwachte en creëren tegelijkertijd fijn afgestemde en suggestieve sferen van emotie, herinnering en beeld. Hun samenwerking die zich gedurende vele decennia heeft ontwikkeld, ademt en pulseert met een naadloze anticipatie, griezelige inventiviteit met het vermogen om hun interactie te inspireren en te transformeren, soms zowel gespannen als aangrijpend. Ze hebben opgetreden in heel Europa, waaronder het VK, Nederland, Duitsland en Italië.

Patricia Bardi

Patricia Bardi is een freelance dans /stemkunstenaar, docent, onderzoeker, lichaamswerkspecialist, gediplomeerd natuurgeneeskundige en somatische bewegingspedagoog/therapeut. Ze komt oorspronkelijk uit New York en is gevestigd in Amsterdam. Patricia heeft veel getourd, lesgegeven en opgetreden op internationale festivals, universiteiten en theaterscholen in Europa, Noord-Amerika, Japan en India. Ze is de oprichter/directeur van het geaccrediteerde certificeringsprogramma – VMI Somatic Practice, dat Vocal Dance, Voice Movement Integration Practice en Vital Movement Integration Bodywork combineert. Ze heeft dit meer dan 25 jaar geleden opgericht, met als standplaats Amsterdam. Ze is een van de oprichters van de School for Body-Mind Centering (VS) en de Chisenhale Dance Space in Londen. Ze ontving een London Arts Choreographer Award en deed onderzoek naar Noord-Indiase vocale muziek in India, gesponsord door de Arts Council of Great Britain. Bardi presenteerde haar werk over stem en beweging en somatische praktijk aan de Royal Central School of Speech and Drama in Londen, Netherland National Centre of Performing Arts, Body Brain and Cognition Conference, Oxford University en meest recentelijk op het Voice and Somatics Symposium op East 15 in Londen. Onlangs schreef ze een hoofdstuk voor het boek Somatics Voices in Performance Research and Beyond, uitgegeven door Routeledge.

Alex Maguire

Alex Maguire is een Britse pianist die moderne jazz en vrije improvisatiemuziek speelt, en een forensisch muziektherapeut. Hij improviseerde al aan de piano voordat hij op achtjarige leeftijd lessen kreeg. Hij studeerde muziek aan de Universiteit van Londen en behaalde een BA-graad. Hij nam ook lessen van Wanda Jeziorska, Andrew Ball en Howard Riley. Als inspiratiebron noemt hij een aantal gerespecteerde figuren in de vrije improvisatiescene, zoals Tony Oxley en Evan Parker, maar ook jazzspelers Cecil Taylor en Eric Dolphy. Maguire zegt dat hij geïnteresseerd is in ‘voorgeletterde muziek, iets origineels in plaats van imitatief (ongeacht idioom)’. Hij studeerde bij klassieke componisten John Cage en Michael Finnissy en zijn arsenaal aan technieken en figuren, die zich uitstrekken van avant-garde klassieke piano tot jazz, van kwela tot R&B, wordt veel gevraagd. Zijn sympathie als begeleider wordt geëvenaard door zijn verbeeldingskracht en is vaak humoristisch. Hij werkte samen met Tony Oxley’s Celebration Orchestra en Sean Bergin’s MOB-groepen, en toerde met zijn eigen negenkoppige Cat O ‘Nine Tails, met drummer Louis Moholo en saxofonist Alan Wilkinson.

 

 

– Please me Please – Liat Waysbort / Bitter Sweet Dance

Our bodies are human.

Our bodies get older.

Our bodies show the signs of time.

Our aging is an irreversible process but yet we are worthwhile being watched.

  • Liat Waysbort

 

Het dynamische, warme, sterk fysieke en licht absurde werk van choreografe Liat Waysbort heeft altijd een maatschappelijke laag. Met het tweeluik Please me Please neemt ze onze drang om te behagen onder de loep. In het eerste deel, een solo, zien we Ivan Ugrin. Hij is jong, energiek en begaafd. Hij verbeeldt de perfecte mannelijke danser en zet hij al zijn kwaliteiten in om het publiek te verleiden en te bevredigen. Maar naarmate de tijd vordert, vertoont het perfecte plaatje scheuren. Twijfel sijpelt door zijn handelingen, door zijn sensuele presentatie en zijn eigen perspectief op zijn lichaam. Hij transformeert van dominante man naar onderdanige vrouw, van ballerina naar pornoster en laat ons raden wie hij is.

In het tweede deel zien we twee oudere danseressen van 60 en 66. Hun lichamen dragen geschiedenis in zich, tegelijkertijd zijn ze zelfbewust en zelfverzekerd en willen ze gewaardeerd te worden om hun kwaliteiten en niet beoordeeld om hun leeftijd. Maar ze worden geconfronteerd met de verontrustende en ongedefinieerde standaarden waaraan ‘de oudere’ moet voldoen. Breekbaar en krachtig, scherp en explosief, fysiek en teder rekt Please me Please onze definitie van schoonheid op.

Liat Waysbort

Liat Waysbort studeerde ballet, moderne dans en hiphop in Tel Aviv en begon haar professionele carrière bij Batsheva Dance Company. Ze werkte daar onder andere samen met Ohad Naharin, William Forsythe en Wim Vandekeybus. In 2006 behaalde ze haar Master Choreografie in Rotterdam. Ze maakte diverse korte en avondvullende choreografieën die in binnen- en buitenland te zien waren. Ze creëerde bovendien werk voor dansgezelschappen als Dansgroep Krisztina de Châtel, Conny Janssen Danst en De Meekers/Maas Theater en Dans. In 2012 werd ze genomineerd voor de Prijs van de Nederlandse Dansdagen 2012. De solo van Ivan Ugrin werd beloond met de publieksprijs op het festival Platform HR (Zagreb, Kroatië).

 

Choreografie: Liat Waysbort

Dansers: Ivan Ugrin, Amy Gale en Angela Linssen

Dramaturgie: Annette van Zwoll

Producent: BitterSweet Dance

Coproducent: Dansmakers Amsterdam, Dansateliers Rotterdam

Uitvoerend producent en verkoop: Hit Me Productions

www.bittersweetdance.com / www.liatwaysbort.com

 

—–

 

Intimate Portraits is a series of performances that will take place on a monthly basis. During these evenings, the audience will have the opportunity to see special dance performances that reflect on the melting pot/salad bowl of Amsterdam residents. Each evening lasts about an hour and in most cases consists of two or three pieces that match the theme of the evening.

This month:

  • Patricia Bardi & Alex Maguire
  • Liat Waysbort

 

– Premiere of a new Vocal Dance and Music Performance with Patricia Bardi and Alex Maguire

This performance is being created and will be shown for the first time on 22 November for the Intimate Portraits Series. Dance/voice artist Patricia Bardi and Pianist Alex Maguire create performances that build bridges and dismantle boundaries between movement, text, voice and music. They allow room for the unexpected to emerge while creating finely tuned and evocative atmospheres of emotion, memory and image. Their collaboration having evolved over many decades breathes and pulsates with a seamless anticipation, uncanny inventiveness with a capacity to inspire and transform their interaction at times both edgy and poignant. They have performed throughout Europe including the UK, Netherlands, Germany and Italy.

Patricia Bardi

Patricia Bardi is an independent dance/voice artist, educator, researcher, bodywork specialist, licensed natural health practitioner and somatic movement educator/therapist. She is  originally from New York and based in Amsterdam. Patricia has toured extensively, teaching and performing at international festivals, universities and theater schools throughout Europe, North America, Japan and India. She is the founder/director of the accredited certification program – VMI Somatic Practice combining Vocal Dance, Voice Movement Integration Practice and Vital Movement Integration Bodywork that she founded over 25 years ago, centered in Amsterdam. She is a founding member of the School for Body-Mind Centering (USA) and London’s Chisenhale Dance Space. She has received a London Arts Choreographer Award and conducted research on North Indian vocal music in India sponsored by the Arts Council of Great Britain. Bardi has presented her work on voice and movement and somatic practice at London’s Royal Central School of Speech and Drama, Netherland National Centre of Performing Arts, Body Brain and Cognition Conference, Oxford University and most recently at the Voice and Somatics Symposium at East 15 in London. Recently she contributed a chapter in the book Somatics Voices in Performance Research and Beyond published by Routeledge.

Alex Maguire

Alex Maguire is a British pianist of modern jazz and free improvisation music and a forensic music therapist. He remembers improvising at the piano before he received any lessons, which began at the age of eight. He studied music at the University of London and gained a BA degree; he also took lessons from Wanda Jeziorska, Andrew Ball, and Howard Riley. He names as his inspiration a number of respected figures in the free improvising scene, such as Tony Oxley and Evan Parker, as well as jazz players Cecil Taylor and Eric Dolphy. Maguire says he is interested in ‘pre-literate music, anything original rather than imitative (irrespective of idiom)’. He has studied with classical composers John Cage and Michael Finnissy and his arsenal of techniques and figures, which stretch from avant garde classical piano to jazz, from kwela to R&B, has made him much in demand. His sympathy as an accompanist is only matched by his imagination and is frequently humorous He has worked with Tony Oxley’s Celebration Orchestra and Sean Bergin’s MOB groups, and toured with his own nine-piece, the Cat O’ Nine Tails, featuring drummer Louis Moholo and saxophonist Alan Wilkinson.

 

 —–

 

– Please me Please – Liat Waysbort / Bitter Sweet Dance

Our bodies are human.

Our bodies get older.

Our bodies show the signs of time.

Our aging is an irreversible process but yet we are worthwhile being watched.

  • Liat Waysbort

 

The dynamic, warm, strong physical and slightly absurd work of choreographer Liat Waysbort always has a social layer. With the diptych Please me Please, she takes a closer look at our urge to please. In the first part, a solo, we see Ivan Ugrin. He is young, energetic and gifted. He depicts the perfect male dancer and uses all his qualities to seduce and satisfy the audience. But as time goes on, the perfect picture shows cracks. Doubt seeps through his actions, through his sensual presentation and his own perspective on his body. He transforms from dominant man to submissive woman, from ballerina to porn star and lets us guess who he is.

In the second part, we see two older dancers aged 60 and 66. Their bodies have history in them, they are self-aware and self-assured and they want to be appreciated for their qualities and not for their age. But they end with the troubling and undefined standards that ‘the elder’ must meet. Fragile and powerful, sharp and explosive, physical and tender, Please me Please stretches our definition of beauty.

Liat Waysbort

Liat Waysbort studied ballet, modern dance and hip-hop in Tel Aviv and started her professional career with Batsheva Dance Company. She worked there with, among others, Ohad Naharin, William Forsythe and Wim Vandekeybus. In 2006 she obtained her Master Choreography in Rotterdam. She made various short and full-length choreographies that could be seen at home and abroad. She has also created work for dance companies such as Dansgroep Krisztina de Châtel, Conny Janssen Danst and De Meekers / Maas Theater en Dans. In 2012, she was nominated for the Prize of the Dutch Dance Days 2012. Ivan Ugrin’s solo was awarded the audience prize at the Platform HR festival (Zagreb, Croatia).

 

Choreography: Liat Waysbort

Dancers: Ivan Ugrin, Amy Gale and Angela Linssen

Dramaturgy: Annette van Zwoll

Producer: BitterSweet Dance

Co-producer: Dansmakers Amsterdam, Dansateliers Rotterdam

Executive producer and sales: Hit Me Productions

www.bittersweetdance.com / www.liatwaysbort.com

Tijd

(Zondag) 20:00 - 21:30

Klik hier voor de tickets

Koop uw tickets hier
X