Intimate Portraits: Forever young

22nov20:0021:30Intimate Portraits: Forever young

Evenement Details

Kaarten om de voorstelling live bij te wonen, koopt u via de link onderaan.

Kaarten voor de livestream zijn te verkrijgen via https://www.facebook.com/events/281348133287406.

 

Intimate Portraits is een reeks performances die maandelijks plaatsvindt. Tijdens deze avonden krijgt het publiek de kans om bijzondere dansvoorstellingen te zien die reflecteren op de melting pot van Amsterdammers. Elke avond duurt ongeveer een uur en bestaat in de meeste gevallen uit twee of drie stukken, die passen bij het thema van de avond.

Deze maand:

  • Patricia Bardi & Michael Vatcher
  • Liat Waysbort & Angela Linssen

 

– Nocturnal Shimmerings: vocale dans- en muziekperformance door Patricia Bardi en Michael Vatcher

Het geheugen speelt het buitenbeentje, dat onverwacht in ons dagelijks leven en in onze nachtelijke dromen verschijnt. Een geur, een aanraking, een geluid kan een waterval van vergeten mensen oproepen, tijden in ons leven, plaatsen, liefdes en verliezen. Wat lokt de herinneringen uit de schaduw naar het licht? Het geheugen doet iets bevroren in de tijd smelten en spreekt in het heden.

De voorstelling is een ontmoeting met de herinnering zelf. De lukrake, onvoorspelbare verhalen die ergens vandaan komen die we niet kennen en een flits van inzicht onthullen die glinstert in de donkere uitsparingen van onze geleefde ervaring.

Dans- en stemkunstenaar Patricia Bardi en drummer en percussionist Michael Vatcher creëren een voorstelling die bruggen slaat en de grenzen tussen beweging, stem, tekst en muziek opheft. Ze laten ruimte voor het onverwachte en creëren tegelijkertijd fijn afgestemde en suggestieve sferen van emotie, klanktextuur en beeld.

Patricia Bardi

Patricia Bardi is een freelance dans /stemkunstenaar, docent, onderzoeker, lichaamswerkspecialist, gediplomeerd natuurgeneeskundige en somatische bewegingspedagoog/therapeut. Ze komt oorspronkelijk uit New York en is gevestigd in Amsterdam. Patricia heeft veel getourd, lesgegeven en opgetreden op internationale festivals, universiteiten en theaterscholen in Europa, Noord-Amerika, Japan en India. Ze is de oprichter/directeur van het geaccrediteerde certificeringsprogramma – VMI Somatic Practice, dat Vocal Dance, Voice Movement Integration Practice en Vital Movement Integration Bodywork combineert. Ze heeft dit meer dan 25 jaar geleden opgericht, met als standplaats Amsterdam. Ze is een van de oprichters van de School for Body-Mind Centering (VS) en de Chisenhale Dance Space in Londen. Ze ontving een London Arts Choreographer Award en deed onderzoek naar Noord-Indiase vocale muziek in India, gesponsord door de Arts Council of Great Britain. Bardi presenteerde haar werk over stem en beweging en somatische praktijk aan de Royal Central School of Speech and Drama in Londen, Netherland National Centre of Performing Arts, Body Brain and Cognition Conference, Oxford University en meest recentelijk op het Voice and Somatics Symposium op East 15 in Londen. Onlangs schreef ze een hoofdstuk voor het boek Somatics Voices in Performance Research and Beyond, uitgegeven door Routeledge.

Michael Vatcher

Drummer en percussionist Michael Vatcher (Eureka, Californië), is eind jaren zeventig lid van Available Jelly. Begin jaren tachtig vestigen de leden van deze Amerikaanse band zich in Amsterdam. Vatcher is sindsdien een van de vaste spelers in de Nederlandse improvisatiescene. Hij maakt deel uit van het Amsterdamse collectief dOek. De muzikant houdt van muzikale experimenten en zoekt in zijn spel naar nieuwe, onverwachte geluiden. Hij beperkt zich niet tot jazz en toont zijn muzikale diversiteit door samen te werken met muzikanten uit pop, punk en wereldmuziek.

 

 

– Please me Please – Liat Waysbort / Bitter Sweet Dance

Our bodies are human.

Our bodies get older.

Our bodies show the signs of time.

Our aging is an irreversible process but yet we are worthwhile being watched.

  • Liat Waysbort

 

Het dynamische, warme, sterk fysieke en licht absurde werk van choreografe Liat Waysbort heeft altijd een maatschappelijke laag. Met het tweeluik Please me Please neemt ze onze drang om te behagen onder de loep. In het eerste deel, een solo, zien we Ivan Ugrin. Hij is jong, energiek en begaafd. Hij verbeeldt de perfecte mannelijke danser en zet hij al zijn kwaliteiten in om het publiek te verleiden en te bevredigen. Maar naarmate de tijd vordert, vertoont het perfecte plaatje scheuren. Twijfel sijpelt door zijn handelingen, door zijn sensuele presentatie en zijn eigen perspectief op zijn lichaam. Hij transformeert van dominante man naar onderdanige vrouw, van ballerina naar pornoster en laat ons raden wie hij is.

In het tweede deel zien we twee oudere danseressen van 60 en 66. Hun lichamen dragen geschiedenis in zich, tegelijkertijd zijn ze zelfbewust en zelfverzekerd en willen ze gewaardeerd te worden om hun kwaliteiten en niet beoordeeld om hun leeftijd. Maar ze worden geconfronteerd met de verontrustende en ongedefinieerde standaarden waaraan ‘de oudere’ moet voldoen. Breekbaar en krachtig, scherp en explosief, fysiek en teder rekt Please me Please onze definitie van schoonheid op.

Liat Waysbort

Liat Waysbort studeerde ballet, moderne dans en hiphop in Tel Aviv en begon haar professionele carrière bij Batsheva Dance Company. Ze werkte daar onder andere samen met Ohad Naharin, William Forsythe en Wim Vandekeybus. In 2006 behaalde ze haar Master Choreografie in Rotterdam. Ze maakte diverse korte en avondvullende choreografieën die in binnen- en buitenland te zien waren. Ze creëerde bovendien werk voor dansgezelschappen als Dansgroep Krisztina de Châtel, Conny Janssen Danst en De Meekers/Maas Theater en Dans. In 2012 werd ze genomineerd voor de Prijs van de Nederlandse Dansdagen 2012. De solo van Ivan Ugrin werd beloond met de publieksprijs op het festival Platform HR (Zagreb, Kroatië).

 

Choreografie: Liat Waysbort

Dansers:  Liat Waysbort & Angela Linssen

Dramaturgie: Annette van Zwoll

Producent: BitterSweet Dance

Coproducent: Dansmakers Amsterdam, Dansateliers Rotterdam

 

www.bittersweetdance.com / www.liatwaysbort.com

 

—–

Tickets for the performance (in person) can be purchased via the link down below.

Tickets for the livestream are available via https://www.facebook.com/events/281348133287406.

 

Intimate Portraits is a series of performances that will take place on a monthly basis. During these evenings, the audience will have the opportunity to see special dance performances that reflect on the melting pot/salad bowl of Amsterdam residents. Each evening lasts about an hour and in most cases consists of two or three pieces that match the theme of the evening.

This month:

  • Patricia Bardi & Alex Maguire
  • Liat Waysbort

 

– Nocturnal Shimmerings: vocal dance and music performance by Patricia Bardi en Michael Vatcher

Memory plays the maverick unexpectedly appearing in our daily life and nighttime dreams. A scent, a touch, a sound can call up a cascade of forgotten people, times in our lives, places, loves and losses. What tempts the memories out of the shadows into the light? Memory melts something frozen in time and speaks in the present. 

The performance is an encounter with memory itself. The haphazard, unpredictable stories that arrive from somewhere we do not know and reveal a flash of insight glimmering in the dark recesses of our lived experience.

Dance/voice artist, Patricia Bardi and drummer/percussionist, Michael Vatcher create a performance that builds bridges and dismantles boundaries between movement, voice, text and music. They allow room for the unexpected to emerge while creating finely tuned and evocative atmospheres of emotion, sound texture and image.

Patricia Bardi

Patricia Bardi is an independent dance/voice artist, educator, researcher, bodywork specialist, licensed natural health practitioner and somatic movement educator/therapist. She is originally from New York and based in Amsterdam. Patricia has toured extensively, teaching and performing at international festivals, universities and theater schools throughout Europe, North America, Japan and India. She is the founder/director of the accredited certification program – VMI Somatic Practice combining Vocal Dance, Voice Movement Integration Practice and Vital Movement Integration Bodywork that she founded over 25 years ago, centered in Amsterdam. She is a founding member of the School for Body-Mind Centering (USA) and London’s Chisenhale Dance Space. She has received a London Arts Choreographer Award and conducted research on North Indian vocal music in India sponsored by the Arts Council of Great Britain. Bardi has presented her work on voice and movement and somatic practice at London’s Royal Central School of Speech and Drama, Netherland National Centre of Performing Arts, Body Brain and Cognition Conference, Oxford University and most recently at the Voice and Somatics Symposium at East 15 in London. Recently she contributed a chapter in the book Somatics Voices in Performance Research and Beyond published by Routeledge.

Michael Vatcher

Michael is an American jazz percussionist who lives in the Netherlands. Vatcher grew up in California and as a child played the vibraphone and snare drum.[2] He worked for a long time with Michael Moore, John Handy, and Terry Gibbs.In 1981 he moved to Amsterdam where he was active in many groups like Tristan Honsinger’s Sextet, the Maarten Altena Ensemble, The Ex, Roof (with Phil Milton, Tom Cora, and Luc Ex), Available Jelly, and in a trio with Michiel Braaam and Wilbert de Joode. He also actively performed alongside Van Dyke Parks, John Zorn, Simon Nabatov, Georg Gräwe, Hans Lüdemann, and Ernst Reijseger. In 2012 worked with Magnus Broo, Ken Vandermark, and Steve Swell. Vatcher also worked as a “sideman” on about 50 albums. Alongside his music, he worked regularly as an accompanist for the School for New Dance Development in Amsterdam and has a musical relationship with dancers Katie Duck and Eileen Standley.

 

 —–

 

– Please me Please – Liat Waysbort / Bitter Sweet Dance

Our bodies are human.

Our bodies get older.

Our bodies show the signs of time.

Our aging is an irreversible process but yet we are worthwhile being watched.

  • Liat Waysbort

 

The dynamic, warm, strong physical and slightly absurd work of choreographer Liat Waysbort always has a social layer. With the diptych Please me Please, she takes a closer look at our urge to please. In the first part, a solo, we see Ivan Ugrin. He is young, energetic and gifted. He depicts the perfect male dancer and uses all his qualities to seduce and satisfy the audience. But as time goes on, the perfect picture shows cracks. Doubt seeps through his actions, through his sensual presentation and his own perspective on his body. He transforms from dominant man to submissive woman, from ballerina to porn star and lets us guess who he is.

In the second part, we see two older dancers aged 60 and 66. Their bodies have history in them, they are self-aware and self-assured and they want to be appreciated for their qualities and not for their age. But they end with the troubling and undefined standards that ’the elder’ must meet. Fragile and powerful, sharp and explosive, physical and tender, Please me Please stretches our definition of beauty.

Liat Waysbort

Liat Waysbort studied ballet, modern dance and hip-hop in Tel Aviv and started her professional career with Batsheva Dance Company. She worked there with, among others, Ohad Naharin, William Forsythe and Wim Vandekeybus. In 2006 she obtained her Master Choreography in Rotterdam. She made various short and full-length choreographies that could be seen at home and abroad. She has also created work for dance companies such as Dansgroep Krisztina de Châtel, Conny Janssen Danst and De Meekers / Maas Theater en Dans. In 2012, she was nominated for the Prize of the Dutch Dance Days 2012. Ivan Ugrin’s solo was awarded the audience prize at the Platform HR festival (Zagreb, Croatia).

 

Choreography: Liat Waysbort

Dancers: Liat Waysbort & Angela Linssen

Dramaturgy: Annette van Zwoll

Producer: BitterSweet Dance

Co-producer: Dansmakers Amsterdam, Dansateliers Rotterdam

 

www.bittersweetdance.com / www.liatwaysbort.com

Meer

Tijd

22 november 2020 20:00 - 21:30(GMT+00:00)

Klik hier voor de tickets

Koop uw tickets hier