First Fridays Dance: Marie Goeminne - The Lost Art of Grief

07feb20:3021:30First Fridays Dance: Marie Goeminne - The Lost Art of Grief

Evenement Details

Scroll down for English.

Elke eerste vrijdag van de maand presenteert Café Belcampo het dansprogramma First Friday’s Dance. Deze vrijdag: The Lost Art of Grief – Marie Goeminne.

In deze intieme dansvoorstelling reis je mee in de wereld van twee vrouwen. Vanuit hun verdriet pogen ze elkaar te ontmoeten en te dragen. Samen zoeken zij naar een ritueel, een dans, een ceremonie van het hart om een vorm te vinden voor het uiten van hun verdriet. Rauwe en vurige lichamelijkheid wordt afgewisseld met breekbare intimiteit. Het publiek wordt getuige én onderdeel van deze tegenstrijdige en grote emoties die door elkaar te vinden en te dragen plots kunnen veranderen in één gemeenschappelijke hartslag. In haar zesde choreografie – The Lost Art of Grief – onderzoekt Marie Goeminne haar fascinatie voor verdriet en de menselijke beleving van verdriet. Op zoek naar de schoonheid en diversiteit van dit intense gevoel poogt ze bewustzijn te creëren over de verbindende, bevrijdende kracht die deze emotie met zich kan meebrengen. Hiervoor liet Marie zich inspireren door het werk van psychotherapeut en soulactivist Francis Weller. In zijn werk moedigt Weller ons aan om The Lost Art of Grief, zoals hij het noemt, weer te omarmen.

The Lost Art of Grief groeide vanuit een persoonlijke ervaring, waarin Marie Goeminne haar kindje verloor tijdens een vergevorderde zwangerschap. Voor het eerst in haar leven ervoer zij met ziel en lijf diep verdriet, rouw. Deze verwonding bracht haar naar een nieuwe, onbekende maar ook wonderlijke plek in haarzelf. Zoekend naar ingangen om deze ervaring te uiten, te beleven en te integreren werd zij uitgedaagd zich op z’n kwetsbaarst te laten zien in deze snelle, succesvolle en heroïsche wereld. Vanuit deze confrontatie groeide haar verlangen om de drempel die rondom het uiten van verdriet hangt te verlagen en de schoonheid en diepe regulerende, helende functie zichtbaar te maken.

Marie Goeminne (1977, BE) is choreograaf. Ze maakt voorstellingen op het snijvlak van dans, filosofie en beeldende kunst. In haar werk laat Marie zich bewegen door onze meest intieme en kwetsbare opgaven en kwaliteiten. Met een uitgesproken sculpturale vormentaal kaart zij thema’s aan waarover men niet makkelijk praat. Marie studeerde aan het EDDC in Arnhem (European Dance Development Centre, Artez). Zij is gecertificeerd in de Biodynamische Massage Therapie. Haar kennis hierover is van grote invloed op haar denken en werk. Marie werkt onder de vlag van Artist Collective Kudde.

Concept and choreography: Marie Goeminne i.s.m. de dansers
Performance: Maaike van de Westeringh en Lisa Kasman
Production: Artist Collective Kudde
Repetitor: Vivianne Rodrigues de Brito
Sound design: Elisa Battistutta
Projectmanagement: Rob Vugs
Marketing & PR: Hedwig van der Zwaal
Supported by Amsterdam Fonds voor de Kunst en Prins Bernhard Cultuurfonds

———-

Each first Friday of the month Café Belcampo presents an evening of dance. This month: The Lost Art of Grief – Marie Goeminne. 

This intimate dance performance tells the story of two women, who try to meet and carry each other. Together, they look for a ritual, a dance, a ceremony of the heart to express their grief. Raw and fiery physicality is interspersed with fragile intimacy. The audience becomes both witness and part of these contradictory and big emotions that can be suddenly found and shared by one another in one common heartbeat. In her sixth choreography – The Lost Art of Grief – Marie Goeminne examines her fascination for sorrow and the human experience of sorrow. In search of the beauty and diversity of this intense feeling, she tries to create awareness about the connecting, liberating power this emotion can entail. Marie was inspired by the work of psychotherapist and soulactivist Francis Weller. In his work, Weller encourages us to embrace The Lost Art of Grief, as he calls it.

The Lost Art of Grief emerged from a personal experience, in which Marie Goeminne lost her child in an advanced state of pregnancy. For the first time in her life she experienced deep sorrow and mourning. This wound opened up a new, unknown but also wonderful place in herself. Looking for ways to express, experience and integrate this experience, she was challenged to show herself at her most vulnerable in this fast-paced, successful and heroic world. From this confrontation grew her desire to lower the threshold that surrounds the expression of grief and to make its beauty and deep regulating, healing function visible.

Marie Goeminne (1977, BE) is a choreographer. She creates performances at the intersection of dance, philosophy and the visual arts. In her work, Marie allows herself to be moved by our most intimate and vulnerable tasks and qualities. With a pronounced sculptural form language, she highlights themes that people don’t talk about easily. Marie studied at the EDDC in Arnhem (European Dance Development Center, Artez). She is certified in Biodynamic Massage Therapy. Her knowledge about this field has a major impact on her thinking and work. Marie works with the Artist Collective Herd.

Meer

Tijd

7 februari 2020 20:30 - 21:30(GMT+00:00)

Klik hier voor de tickets

Koop hier je tickets