UITVERKOCHT: Ensemble Corona: 'Corona en de Zwarte Dood'

30aug15:3016:30UITVERKOCHT: Ensemble Corona: 'Corona en de Zwarte Dood'

Evenement Details

‘Corona en de Zwarte Dood’ – Ensemble Corona geeft de Pest een gezicht

Gratis toegang.

HELAAS IS HET CONCERT UITVERKOCHT

Aamelden via reservations@cafebelcampo.nl

Nu de hele wereld siddert door toedoen van covid-19, is de nieuwsgierigheid naar de geschiedenis van epidemieën gegroeid: hoe gingen onze medemensen in de 14de, 15de en 16de eeuw om met die andere, gevaarlijke en lang onbegrepen ziekte, de Pest?

Wij kozen voor u muziek en vertellende teksten rond ziekte en dreiging, rouw en verdriet, het noodlot, bezinning, vreugde en nieuw begin. U hoort vocale en instrumentale stukken van componisten als Josquin des Prez, Dufay, Lassus, Richafort, en door Heleen gelezen brief- en dagboekfragmenten en andere teksten, uit diezelfde tijd.

Met deze muziek en teksten verbindt deze voorstelling onze hedendaagse harten met de mensenharten van toen, in een gedeelde beleving: de menselijke kant van de pandemie.

Schoonheid en troost.

Ensemble Corona:

Valeria Mignaco – sopraan

Heleen Gerretsen – cornetto, blokfluit, teksten

Margo Fontijne – viola da gamba en vedel

Elly van Munster – renaissanceluit en plectrumluit

www.ensemble-corona.nl

Ensemble Corona verovert het hedendaagse hart met muziek uit Middeleeuwen en Renaissance.

Voor dit concert is een bijdrage verstrekt door FPK Balkonscènes.

#balkonscenes

—–

‘Corona and the Black Death’ – Ensemble Corona gives the Plague a face

Free entrance. Please reserve your spot: reservations@cafebelcampo.nl

With the whole world trembling at the hands of Covid-19, the curiosity about the history of epidemics has grown: how did our fellow humans in the 14th, 15th and 16th centuries deal with that other, dangerous and long misunderstood disease, the Plague?

We chose music and narrative texts around illness and threat, grief and sorrow, fate, reflection, joy and new beginning. You will hear vocal and instrumental pieces by composers such as Josquin des Prez, Dufay, Lassus, Richafort, and letter and diary excerpts and other texts from the same time, read by Heleen.

With this music and lyrics, this performance connects our contemporary hearts with the human hearts of the time, in a shared experience: the human side of the pandemic.

Beauty and comfort.

Ensemble Corona:

Valeria Mignaco – soprano

Heleen Gerretsen – cornetto, recorder, lyrics

Margo Fontijne – viola da gamba and fiddle

Elly van Munster – Renaissance lute and plectrum lute

www.ensemble-corona.nl

Ensemble Corona conquers the contemporary heart with music from the Middle Ages and Renaissance.

For this concert, a contribution was made by FPK Balkonscènes.

#balkonscenes

 

Meer

Tijd

30 augustus 2020 15:30 - 16:30(GMT+00:00)