Climate Concert: Icarus in Flight

01nov18:0019:00Climate Concert: Icarus in Flight

Evenement Details

Live and Online evenement!

Reserveringen voor live concert (vrijwillige donatie) maken door een mail te sturen naar reservations@cafebelcampo.nl

Of bekijk dit evenement via de Facebookpagina van Café Belcampo.

Donate to the crowdfunding action for this project here.

Beatrice Miniaci op fluit, Emil Peltola op viool, Seamus Hickey op altviool en Dominika Kaczmarczyk op cello spelen Icarus in Flight. Icarus in Flight is een origineel kamermuziekwerk van componist Richard Festinger in samenwerking met het Climate Music Project. Icarus in Flight modelleert drie menselijke drijfveren van klimaatverandering – bevolkingsgroei, gebruik van fossiele brandstoffen en verandering in landgebruik – gedurende twee eeuwen, van 1880-2080. Het werk bestaat uit drie grote delen die zonder pauze worden afgespeeld: de eerste vertegenwoordigt de jaren 1880 tot 1945, wanneer de gegevens langzaam groeien; de tweede van 1945 tot 2015 wanneer de groei exponentieel versnelt; en de derde van 2015 tot 2080, met gebruikmaking van geprojecteerde figuren, wanneer het publiek de wereld zal zien veranderen terwijl ze ernaar luistert.

Deze stuurprogramma’s maken op de volgende manieren verbinding met de muziek:

1) De bevolkingsgroei bepaalt de gemiddelde dichtheid van muzikale evenementen in de tijd. In deze context betekent dichtheid het aantal muzikale evenementen in een bepaalde tijdsperiode.

2) Koolstofemissies regelen het frequentiebereik van de muziek, van de laagste tot de hoogste toonhoogte, en nemen geleidelijk toe van een reine kwint in het middelste register tot een bereik van 6,25 octaven, voordat ze instorten tot bijna niets.

3) Landgebruik wordt vertegenwoordigd door het toenemende aandeel van muziek die wordt gespeeld met gespecialiseerde timbres (toonkleuren), waaronder voornamelijk snelle tremolo, buigen en buigen dichtbij de brug.

Als muzikanten en artiesten willen we onze eigen emotionele reacties op het veranderende klimaat onderzoeken. Wat gebeurt er met de planeet en hoe denken we erover? Terwijl onze emotionele verlamming smelt, kunnen we worden geïnspireerd tot zinvolle actie in plaats van passiviteit.

Live and online event 

Reserve for live event (voluntary donation) by sending a mail to reservations@cafebelcampo.nl

We will livestream this event on our Facebook page.

Beatrice Miniaci on the flute, Emil Peltola on the violin, Seamus Hickey on the viola and Dominika Kaczmarczyk on the cello will be performing Icarus in Flight. Icarus in Flight is an original chamber music work by composer Richard Festinger in collaboration with the Climate Music Project. Icarus in Flight models three human drivers of climate change – population growth, fossil fuel use, and land-use change – over two centuries, from 1880-2080. The work is comprised of three large sections played without pause: the first representing the years 1880 to 1945, when the data are growing slowly; the second from 1945 to 2015 when growth accelerates exponentially; and the third from 2015 to 2080, with the use of projected figures, when the audience will be seeing the world change while listening to it. 

These drivers connect to the music in the following ways:
1) Population growth controls the average density of musical events over time. In this context, density means the number of musical events in a given time period.
2) Carbon emissions control the frequency range of the music, from lowest to the highest pitch, increasing gradually from a perfect fifth in the middle register to a span of 6.25 octaves, before collapsing to almost nothing.
3) Land-use is represented by the increasing proportion of music that is played with specialized timbres (tone colours), including mainly rapid tremolo, bowing and bowing close to the bridge.

As musicians and artists, we want to explore our own emotional reactions to the changing climate. What is happening to the planet, and how do we feel about it? As our emotional paralysis melts, so can we be inspired to meaningful action rather than inaction.

Meer

Tijd

1 november 2020 18:00 - 19:00(GMT+00:00)