When:
23/10/2018 @ 20:00 – 22:00
2018-10-23T20:00:00+02:00
2018-10-23T22:00:00+02:00

Amsterdam kent een grote biodiversiteit van ringslang tot boommarter en van iepenpage tot rugstreeppad. In de lezing gaat Geert Timmermans vertellen hoe dit komt en hoe zich dat verhoudt tot de biodiversiteit in Nederland. Aan de hand van voorbeelden laat hij zien hoe de natuur in Amsterdam zich aanpast aan de stedelijke omstandigheden en wat bijvoorbeeld typische stadse soorten zijn. Zo komen dakbroeders in beeld, maar ook opportunisten als blauwe reiger en ijsvogel. Welke soorten hebben recent de stad ontdekt? Wat zijn exoten en vormen deze een gevaar voor de stadse biotoop? Verder wordt ingegaan op het Amsterdamse natuurbeleid, wordt inzicht gegeven in de betekenis van de ecologische structuur en het opheffen van ecologische knelpunten, zoals de aanleg van fup’s (fauna-uitstapplaatsen) en eekhoornbruggen. Wat is ecologisch beheer en welke rol speelt het Algemeen Uitbreidingsplan in de soortenrijkdom.

Geert Timmermans is stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam.

Adres: Bibliotheek De Hallen (bovenzaal, er is geen lift aanwezig), Hannie Dankbaarpassage 10, ingang Tollensstraat (tram 7 en 17 Ten Katestraat, tram 3 Kinkerstraat)
Bijzonderheden: Parkeren € 3,00 per uur.
Kosten voor leden: € 0,00. Kosten voor niet-leden: € 5,00.